Danışmanlık

Işletmemizin deneyimi sadece cam sektörüne yönelik değildir. Ticari alanda`da yoğun teknik bilgiye sahip olmanın dışında, ABD ve Çin gibi ülkelerde’de şirket kurabilme yetkinliğine sahibiz.

Buna istinaden biz yurt dışında temsilcilik kurmak isteyen Alman şirketleri için olsun veya tersine Almanya`da şirket kurmak isteyen yabancı girişimciler için olsun, mükemmel bir danışman ortağı olabilme sıfatına sahibiz.

Uzmanlığımız

 • İhtisas alanlarımız cam sanayi sektörü ve bununla baglantılı donanım ve elektronik
 • Yeni şirket kuruluşunda hukuki ve mali tecrübe
 • Ulusal ve uluslararası yasal, vergi ve finansa yönelik danışmanlık
 • Uluslararası ekip (ana dili Almanca, İngilizce, Çince)
 • Almanya’da, ABD´de ve Çin’de konumlandırma ve danışma mekanları

Performansımız

 • Fizibilite ve maliyet analizleri
 • Piyasa araştırması ve pazarlama konseptleri
 • Şirket kuruluşu için gerekli olan dokümanları oluşturmak
 • Şirketler için konum seçimi
 • Ana ve kardeş şirkete göre çizilmiş organizasyon şeması
 • İnsan kaynakları alanında yardım
 • Kaynak bulma

Mevcut şirketler icin bünye analizi, danış – manlık ve yapısal optimizyasyon
(Almanya, ABD ve Çin merkezli)

 • Yapısal analiz
 • Yeni pazarlama konseptleri
 • Optimizasyon konseptleri
 • Devretme
 • Kaynak bulma

Kar amacı gütmeyen teşkilatlar için

 • Vakıflara danışmanlık ve organizasyon desteği
 • Pazarlamaya yönelik danışmanlık