Gelenekten Geleceğe
Akıllı cam sistemleri

“Cam malzemesine olan tutkum
aile mirasımızın bir payıdır.”

Peter Reinecke
PR Germany Genel müdürü

PR Germany GmbH adlı şirketimiz, kurucusu Peter Reinecke’nin baş harflerini taşımaktadır. Cam’a karşı olan tutkusu, kendisine kuşaklar öncesi cam sanaiinde girişimci olan babasından, dedesinden ve büyük dedesinden aktarılmıştır. 1958 Köln doğumlu Peter Reinecke işletme eğitimini yurtiçi ve yurtdışında, ağırlıklı olmak üzere ABD’de, almıştır. 1980 yılında ABD’den dönüş sonrası aile şirketi KL-megla yönetiminde çalışmış ve yurtdışındaki ABD ve Asya temsilciliklerinin kuruluşunda büyük katkısı olmuştur. Bir kaç dil bilen yöneticilikte, şirket oluşumunda, yeni piyasalar keşfetilmesinde, yapısal planlamada, yurtiçi ve yurtdışı kamusal daireler ve kurumlarla müzakerelerde, ayrıca üniversiteler ve araştırma müesseseleri ile bağlantı kurmakta deneyimi olan Peter Reinecke, geniş yeterliliği ile danışmanlık alanına atanmıştır.

daha

Bu doğrultuda varolan PR Germany GmbH`dan önce “Reinecke Consulting” şirketini hayata geçirmiştir. Faaliyetlerinde başarıyla büyüyen PR-şirket grubuna, 2008 yılında “P.R. Agentur für transparente Kommunikation GmbH´yı” da eklemiştir. Artan talep nedeniyle bu yeni kurulan işletme online ve offline marketing servislerine konsantre olmuştur. Cam- ve metal sanayisinde uzman ve deneyimli mühendislerin katkısı ile teknik ve iktisadi danışmanlıkların dışında branşa ait yeni ürünler icat edilmiş ve mevcut olan ürünler geliştirilmiştir. Bu ürünlerden edilen patentler bugüne kadar PR himayesindedir.

Şirket grubunun 2016 yılındaki yeniden yapılandırma sonucunda hissedarlar ve genel müdürler, gruba ait birimleri bireysel ihtisaslaştırma kararı almışlardır. Marketing servisleri PR’ in yan kuruluşu Extendit digital solutions GmbH tarafınca üstlenmiştir.

Bir madde olarak camın sadece statik kalitesine değil, daha ziyade yeni elektronik teknolojiler ile`de uyum sağlayabilip değerini arttıracağı inancında olan PR Germany, hedefini öncelikle yenilikçi teknolojiler geliştirme ve lisanslama, modern cam ve pencere sanayi, güvenlik-, komünikasyon- ve enerji teknolojileri sahasında belirlemiştir.

Cam sanayinde yerleşik olmak bir nevi aile geleneğimizdir: Peter Reinecke`nin büyük dedesi Christian-Heinrich Reinecke (1862–1930), camcı ustası, imparatör tersanesi, Wilhelmshafen; dedesi Karl-Edmund Reinecke (1891–1961), camcı ustası, Reinecke şirket gurubunun kurucusu 1917; babası Karl-Otto Reinecke (1926), camcı ustası, Meglanın kurucusu (metal cam) 1968; Peter Reinecke (1958), İşletmeci, KL-Megla İnternatio nal ve PR şirket gurubunun kurucusu