Anti-terörist cam
Önceliğiniz güvenlik ise

Güvenliğiniz için

En son cam teknolojisi
en uygun şekilde özel
ve kamusal konutların
korunmasını sağlar.

Tek tuşla görünüm
önlenir

Her sonraki özneye veya
nesneye yönelik gelen
saldırı hedefine ulaşamaz.

Kızılötesi sensörlü
yüksek teknoloji

Kullanımı olası bir saldırıyı
ön aşamasında zorlaştırır
veya önleyebilir.

Üreyen suç eğilimli tehtidlerin ve uluslararası terörizimin konu olarak günlük
haberlere yansıması gittikçe artmaktadır. Sadece özel konutlar değil, aynı zamanda havaalanları, konsolosluk ve polis karakolları gibi kamusal kurumlar potansiyel faillerin hedefi haline gelebiliyorlar.

Buna karşı PR Germany`nın hedefi özel konutlar ve kamusal kurumların güvenliğini arttırmak için en yeni cam teknolojilerini kullanmaktan yana olmuştur – tabii ki aynı zamanda uyunabilirliğin getirebileceği olası kısıtlamayı asgariye düşürmek şartıyla.

Şimdiye kadar tanınan ve kullanılan güvenlik teknikleri, mesela zırhlı camlar yalnız ağırlığı ile değil aynı zamanda montajıda zor ve yüksek fiyatlı olamalarından dolayı maalesef günlük yaşamda bu tip sınırlama getirdiklerini görmekteyiz.

PR Bulldog Glass

Nasıl güvenliği arttırarak ve estetiğe ödün vermeden işlev sağlayabiliriz?

PR Germany bunun için çeşitli sistemleri içeren bir pencere icra etti. Şimdiye kadar sadece görünüm ağırlıklı kullanılan akıllı cam, yeni ve daha hafif

olan kurşungeçirmez camı ve kendi icadımız
kumanda ve bir özel çerçevesi ile birlikte Bulldog pencerenin temel unsurlarını oluşturmaktadırlar. Bunun sayesinde isabet eden bir yabancı madde potansiyeli kurşun geçirmez ve hırsızlığa karşı koruyabilen nitelikli cam sayesinde önlenir. Etkilenen cam ve ona bağlı olan diğer cam panelleri anında birarada içerinin görülmesine mani olur.
Nihayet sonradan özneye veya nesneye yönelik gelen saldırı hedefine ulaşamaz. Entegre edilmiş alarm sistemi üzerinden hemen gereken güvenlik yardımı çağrılabiliyor. Cam yalnız hafif çarpmaya (örneğin kuş, top) uğradığında tepkisiz kalır.

Üstelik çeşitli sensorlar sistem uyumluluğu üzerine test edilmiş ve titreşim detektörleri sadece direk şiddet eylemine karşı değil, ayrıca kızılötesi sensorlar aracılığıyla lazer silahlarınıda tanımlayabiliyor. Böylece olası bir saldırı meydana gelmeden zorlaştırılabilir veya önletilebilir.

Bulldog penceresinin niteliği yalnızca güvenlik değil uygulanabilir de olduğundan bu sistem büyük ağırlık taşıyabilen özel menteşeli kurşungeçirmez çerçeveye monte edilir ve alışagelmiş pencerinin yarım ve tam açma işlevinide içerir.

“Yenilikçi cam teknolojimiz
en yüksek güvenlik için elverişli
olanaklar sağlıyor –
işlevsellikde ve tasarımda
ödün vermeden.”

Rafael Reinecke
PR Germany asistan müdür