İklim Camı
Büyük beklentiler için en son teknoloji

Verimlilik

Cam yüzeyinden aktif
ve kontrollü şekilde me –
kan ısı düzenlemesi için
faydalanılıyor.

Estetik

Modern mimari ve aydın
ışık mekanlar. Enerji
kaybetmeyen büyük
pencere yüzeyleri.

Ekolojik

En modern güneş hücre
tekniği içeren elektronik
kontrol ünite uygulaması.
Çevre ve kaynaklar
korunuyor.

Dünya çapındaki güncel konular tabii olarak bizleri yakından ilgilendiriyor. O yüzden PR Germany çevre koruma hususunu faaliyetleri için benimsemiştir. Çünkü bu saha modern mimari bağlamda doğrudan cam montajında etkin bir rol oynuyor.

Belliki insanlar aydın ışıklı mekânları tercih etmesinden dolayı oldukca büyük pencereler inşa edilir, fakat mekanın yalıtımı ve muhtemel enerji kaybı dikkate alındığında çoğu zaman pencereler ve kapılar zincirin en zayıf halkasını temsil eder.

Yüksek verimli. Estetik. Çevre koruyucu.
Uzun süreden beri şirketimiz binaların enerji verimliliğini nasıl arttırılabileceğinin üzerinde çalışmaktadır ve bu bağlamda cam yüzeyinin aktifleştirip ve kontrol etmeyle oda ısı derecesini etkileme olasalığını araştırmaktadır.

Çözüm yaklaşımımızda doğal bir mağara bize örnek olmuştur. Mağaraya baktığımızda görüyoruz ki dışarısı ne kadar da sıcak olsa, mesela bir çöl bölgesinde, içerideki ısı dışarıdan daima düşüktür, ferahlatıcıdır – cereyan olmasa bile. Isı kuşatıcı ve soğuk duvar taşları tarafınca düzenleniyor. Bu prensibi nasıl pratik kullanmaya dönüştürebiliriz?

PR Klima Penceresi

PR Klima penceresi kendine özgü çerçevesi ile birlikte olağanüstü bir sistemdir. Çerçeveyle bütünleşmiş soğutma ve ısıtma unsurları sayesinde özel bir gaz ile dolu olan cam paneli ısıtılabilir veyahut soğutulabilir.

Işleyebilmesi için gerekli olan enerji cam yüzeyi ve çerçeveyle kaynaşık olan güneş enerji hücreleri sayesinde kazanılıyor ve bir kablolu kumanda ile kontrol ediliyor. İlk prototipler testlerde + /- 12° ısı farklılığı elde etmişlerdir. Dolayısıyla sistemimiz hem klima hem kalorifer tesisatlarının yükünü hafifletiyor ve binanın enerji verimliliğini arttırıyor.

Bugünden PR Clima penceresi yenilikçi ve çevre koruma teknolojilerin bileşimi ile doğayı`da örnek alarak bina teknolojisinde bir ölçüt olma seviyesine ulaşmıştır.

Durmadan araştırma ve ürün geliştirme hedefi ile ürünlerimizi her zaman en uygun şekile getiriyoruz. Potansiyel kullanım alanları aşırı sıcak bölgelerle kısıtlı olmayıp camdan yararlanmak isteyen mimari niyetli bina projelerinide içermektedir.

““Enerji verimliliği
ve çevre koruması
felsefemize
ait konulardır.”
Peter Reinecke
PR Germany Genel müdürü”

Peter Reinecke
PR Germany Genel müdürü